Warsztaty i spotkania

CO MNIE ROŻNI OD TRADYCYJNEJ WRÓŻKI?

Ja nie tylko wróżę, dzięki rozmowie ze mną oraz magii moich kart najczęściej udaje mi si ę w trakcie rozmowy odkryć coś, czego o sobie nie wiecie albo sformułować cel, który dotychczas leżał poza sferą Waszej wyobraźni.  Zapraszam do konsultacji. Ella Selena

Wizerunki Aniołków namalowała Agata Bakuła.

WARSZTATY ,,NA SKRZYDŁACH ANIOŁÓW”, to nie tylko spotkanie z własnym Aniołem, to pozyskanie cennej umiejętności…..

Uczestnictwo w dwudniowych warsztatach mających na celu zaznajomienie się z energiami anielskimi. W pierwszej części na podstawie sporządzonego horoskopu natalnego ( urodzeniowego) poznacie swoje Anioły ascendentalne i planetarne
⦁ zorientujesz się jaka jest Twoja droga życia, jakie cele, zadania stawia Ci rzeczywistość, czego się wystrzegać, a co pielęgnować lub jakimi ideami można się kierować.
⦁ Analiza przesłań płynących od Aniołów planetarnych pozwoli Ci na zorientowanie się jak wyglądało Twoje poprzednie wcielenie i dlaczego jesteś tutaj. Uważam, że nasze poprzednie wcielenia mają istotny wpływ na obecną rzeczywistość. Dzięki analizie można zrozumieć swoje obecne uwarunkowania, trudy i znoje nakładane na obecne wcielenie, a to w konsekwencji pozwoli na znalezienie swojego szczęścia i wyplątanie się z pajęczyny negatywnych emocji.
⦁ Jak poprzednie wcielenie ma się w kontekście do twojej obecnej rzeczywistości na płaszczyźnie związków międzyludzkich w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu jak i na płaszczyźnie materialnej, czyli finansowej
⦁ II część kursu przewiduje zaznajomienie się z metodami dywinacyjnymi za pomocą kart anielskich, gdzie poprzez poznanie symboliki i znaczenia każdej anielskiej karty będzie można przystąpić do nauki prostych rozkładów, aby później skoncentrować się na coraz trudniejszych.
⦁ Na podstawie kart anielskich nauczysz się podstaw rozkładów psychologicznych oraz odkrywających przyszłość w kontekście codzienności jak zdrowie, finanse, kariera….
⦁ jako podstawa posłużą Ci Anioły Kwiatowe Elli Seleny lub pierwsza talia Aniołów Brązowych Elli Seleny ( do wyboru) która nauczy Cie ich intuicyjnego odbioru.
⦁ zachęcam do uczestnictwa w tych warsztatach, gdyż Twój czas nie będzie czasem straconym. Zyskasz podpowiedzi jak iść do szczęścia i jak żyć, aby codzienność nie była trudem i znojem. Ponadto zyskasz dodatkową cenną umiejętność, która być może przyda Ci się za jakiś czas.

KURS NAUKI TAROTA

PRZEWIDUJĘ III STOPNIOWY PROGRAM, KTÓREGO ZADANIEM BĘDZIE DOKŁADNE ZAZNAJOMIENIE SIĘ Z KARTAMI TAROTA, Z ICH SYMBOLIKĄ, PRZEKAZEM, WGLĄDEM W UKRYTE PŁASZCZYZNY POSTRZEGANIA NASZEJ RZECZYWISTOŚCI ORAZ NAUKĘ ROZKŁADÓW.

I STOPIEŃ
⦁ intuicyjny odbiór każdej z kart arkanów wielkich
⦁ dokładna interpretacja ich znaczeń
⦁ powiązania pomiędzy poszczególnymi kartami
⦁ nauka określania czasu
⦁ nauka i interpretacja rozkładów
⦁ numerologia w tarocie
⦁ intuicyjna analiza osobowości

Każdy etap kursu jest kontynuowany w przestrzeni dwóch dni po 10 godzin każdy z nich. Podczas nauki są uwzględniane indywidualne predyspozycje każdego uczestnika kursu, co pozwala na szybsze opanowanie kunsztu posługiwania się kartami tarota.