Spotkania

CO MNIE ROŻNI OD TRADYCYJNEJ WRÓŻKI?

Ja nie tylko wróżę, dzięki rozmowie ze mną oraz magii moich kart najczęściej udaje mi si ę w trakcie rozmowy odkryć coś, czego o sobie nie wiecie albo sformułować cel, który dotychczas leżał poza sferą Waszej wyobraźni.  Zapraszam do konsultacji. Ella Selena

WARSZTATY ,,NA SKRZYDŁACH ANIOŁÓW”, to nie tylko spotkanie z własnym Aniołem, to pozyskanie cennej umiejętności…..

Uczestnictwo w dwudniowych warsztatach mających na celu zaznajomienie się z energiami anielskimi. W pierwszej części na podstawie sporządzonego horoskopu natalnego ( urodzeniowego) poznacie swoje Anioły ascendentalne i planetarne
⦁ zorientujesz się jaka jest Twoja droga życia, jakie cele, zadania stawia Ci rzeczywistość, czego się wystrzegać, a co pielęgnować lub jakimi ideami można się kierować.
⦁ Analiza przesłań płynących od Aniołów planetarnych pozwoli Ci na zorientowanie się jak wyglądało Twoje poprzednie wcielenie i dlaczego jesteś tutaj. Uważam, że nasze poprzednie wcielenia mają istotny wpływ na obecną rzeczywistość. Dzięki analizie można zrozumieć swoje obecne uwarunkowania, trudy i znoje nakładane na obecne wcielenie, a to w konsekwencji pozwoli na znalezienie swojego szczęścia i wyplątanie się z pajęczyny negatywnych emocji.
⦁ Jak poprzednie wcielenie ma się w kontekście do twojej obecnej rzeczywistości na płaszczyźnie związków międzyludzkich w szeroko pojętym tego słowa znaczeniu jak i na płaszczyźnie materialnej, czyli finansowej
⦁ II część kursu przewiduje zaznajomienie się z metodami dywinacyjnymi za pomocą kart anielskich, gdzie poprzez poznanie symboliki i znaczenia każdej anielskiej karty będzie można przystąpić do nauki prostych rozkładów, aby później skoncentrować się na coraz trudniejszych.
⦁ Na podstawie kart anielskich nauczysz się podstaw rozkładów psychologicznych oraz odkrywających przyszłość w kontekście codzienności jak zdrowie, finanse, kariera….
⦁ jako podstawa posłużą Ci Anioły Kwiatowe Elli Seleny lub pierwsza talia Aniołów Brązowych Elli Seleny ( do wyboru) która nauczy Cie ich intuicyjnego odbioru.
⦁ zachęcam do uczestnictwa w tych warsztatach, gdyż Twój czas nie będzie czasem straconym. Zyskasz podpowiedzi jak iść do szczęścia i jak żyć, aby codzienność nie była trudem i znojem. Ponadto zyskasz dodatkową cenną umiejętność, która być może przyda Ci się za jakiś czas.

KURS NAUKI TAROTA

PRZEWIDUJĘ III STOPNIOWY PROGRAM, KTÓREGO ZADANIEM BĘDZIE DOKŁADNE ZAZNAJOMIENIE SIĘ Z KARTAMI TAROTA, Z ICH SYMBOLIKĄ, PRZEKAZEM, WGLĄDEM W UKRYTE PŁASZCZYZNY POSTRZEGANIA NASZEJ RZECZYWISTOŚCI ORAZ NAUKĘ ROZKŁADÓW.

I STOPIEŃ
⦁ intuicyjny odbiór każdej z kart arkanów wielkich
⦁ dokładna interpretacja ich znaczeń
⦁ powiązania pomiędzy poszczególnymi kartami
⦁ nauka określania czasu
⦁ nauka i interpretacja rozkładów
⦁ numerologia w tarocie
⦁ intuicyjna analiza osobowości

Każdy etap kursu jest kontynuowany w przestrzeni dwóch dni po 10 godzin każdy z nich. Podczas nauki są uwzględniane indywidualne predyspozycje każdego uczestnika kursu, co pozwala na szybsze opanowanie kunsztu posługiwania się kartami tarota.