Spotkania

CO MNIE ROŻNI OD TRADYCYJNEJ WRÓŻKI?

Ja nie tylko wróżę, dzięki rozmowie ze mną oraz magii moich kart najczęściej udaje mi si ę w trakcie rozmowy odkryć coś, czego o sobie nie wiecie albo sformułować cel, który dotychczas leżał poza sferą Waszej wyobraźni.  Zapraszam do konsultacji. Ella Selena